search
English

Wat wij doen

Merken (woorden, beelden, vormen en kleuren) vormen het gezicht van een product. Ze belichamen de persoonlijkheid van een product en de onderneming daarachter. Ze vormen de band tussen consument en onderneming. Merken zijn onmisbare wapens in de concurrentiestrijd. Het zijn de belangrijkste assets van iedere onderneming. Het merkenrecht beschermt die assets.

KLOS c.s. helpt ondernemingen met doordachte, effectieve juridische maatregelen tegen aantasting van hun merken door namaak of “me-too” marketing door concurrenten.

De advocaten van KLOS c.s. hebben ongeëvenaard ruime ervaring met merkenrechtelijke juridische procedures. Wij vertegenwoordigen onze cliënten voor zowel nationale als internationale gerechten en instanties, waaronder het Europese merkenbureau (EUIPO), het Benelux merkenbureau (BBIE) en, met grote regelmaat, het Hof van Justitie van de Europese Unie .

De nadruk in onze merkenpraktijk ligt op het procederen in merkinbreukzaken. Op basis van onze ruime proceservaring in inbreukzaken adviseren we onze cliënten daarnaast over de te volgen strategie bij de opbouw en het beheer van merkenportfolio’s. Wij verrichten voor onze cliënten Benelux-, Europese en internationale merkaanvragen en alle daarmee samenhangende werkzaamheden, zoals het adviseren over beschikbaarheid van merken, merkbewaking en het voeren van oppositieprocedures.